Hồ sơ năng lực

Tạo phôi đúc rèn và gia công cơ khí các vật liệu bằng gang và thép