Lĩnh vực hoạt động

1. Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng máy động lực và máy nông nghiệp.

2. Sản xuất, mua bán các sản phẩm cơ khí, công cụ lao động phục vụ các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và giao thông vận tải.

3. Sản xuất, lắp ráp, mua bán hàng điện tử, điện máy.

4. Sản xuất phụ tùng, lắp ráp, sửa chữa ô tô, xe máy.

5. Lắp đặt và chuyển giao dây chuyền công nghệ.

6. Xây dựng và lắp đặt hệ thống cung cấp điện lưới 35KV.

.