Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền đối với cổ đông chưa lưu ký

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ

 

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1  (FUTU1)

 

Ngày 25/09/2018, FUTU1 sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2018. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý cổ đông, FUTU1 hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu như sau:

 

I. Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt 

Quý cổ đông cần mang theo những giấy tờ sau:

1.1. Cổ đông là cá nhân

· Bản gốc CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lý khác có thông tin nhận diện đã đăng ký.

· Giấy Ủy quyền hợp lệ và sao y công chứng CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền và Bản gốc CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền).  

1.2. Cổ đông là tổ chức

· Sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

· Nếu người nhận trực tiếp là Người đại diện theo pháp luật của công ty, mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu. Trường hợp người nhận không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty: Giấy Ủy quyền hợp lệ và Bản gốc CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền. 

II. Đối với cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản  

Quý cổ đông chịu chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận tiền. Quý cổ đông gửi bằng đường bưu điện cho FUTU1 các giấy tờ sau:

1.1. Cổ đông là cá nhân

· Giấy đề nghị trả cổ tức năm 2017 qua tài khoản (theo mẫu) có chữ ký gốc của cổ đông, trong đó tên chủ tài khoản nhận chuyển khoản phải chính xác là tên của cổ đông  

·  Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu

1.2. Cổ đông là tổ chức

·  Giấy đề nghị trả cổ tức năm 2017 qua tài khoản, trong đó đó tên tài khoản nhận chuyển khoản phải chính xác là tên của cổ đông 

·  Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Quý cổ đông gửi thư và liên lạc theo địa chỉ sau:

Nơi nhận:

 Phòng Tài vụ 

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0963467111

Để tạo thuận tiện nhất cho chính cổ đông, FUTU1 kính đề nghị Quý cổ đông sớm lưu ký cổ phiếu tại công ty chứng khoán.

Trân trọng./.


file đính kèm

Mẫu giấy đề nghị trả cổ tức năm 2017 qua tài khoản

Mẫu giấy uỷ quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt


Bài viết mới
 • 04/11/2019 Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

 • 25/10/19 Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

 • 30/07/2019: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

 • 24/05/2019 Thông Báo thanh lý Tài sản cố định

 • 13/05/2019: Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định

 •  
  • CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1             Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam                                                             Tel: 02083862205                       Fax: 02083862316                     Email: phutung1@futu1.com.vn                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 - MST 4600385468            Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Hiển                                                  Do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 31/12/2008 

   da thong bao.png

  • Tổng số người truy cập: 218818
  • Số người đang online: 32