Tin tức

z
04/11/2019: Thông báo bán thanh lý tài sản cố định 
(Đính kèm thông báo lần 2 và danh mục tài sản thanh lý. File đính kèm tại đây )25/10/2019: Công ty CP Phụ tùng máy số 1 thông báo thanh lý tài sản cổ định

24/09/2019: FT1 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

       Tài liệu đính kèm

16/06/2019 FT1: Công bố thông tin quyết định xử phạt thuế và giải trình việc chậm công bố thông tin
03/09/2019: Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tết

30/07/2019: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tết.

30/07/2019: Mẫu Giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2018 bằng chuyển khoản,
Giấy uỷ quyền về việc nhận cổ tức năm 2018 tại đây

09/07/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 Báo cáo Danh sách cổ đông lớn

cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2019.

Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

01/07/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1  thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018
Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết
01/07/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 công bố Nghị quyết
của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018 

Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

13/05/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định

13/05/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định

22/04/2019: Công bố thông tin bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

Thông tin chi tiết tại đây


22/04/2019: Thông Báo nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

(chi tiết tại đây)

22/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) công bố

Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019: xem tại đây Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019: xem tại đây


      

 09/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) công bố 
Tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
04/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1)
Công bố Báo cáo thường niên 2018

Nội dung chi tiết: Tệp đính kèm

Nội dung báo cáo tài chính: Tệp đính kèm
14/3/2019FT1Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày
đăng ký cuối cùng như sau:

FT1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


04/03/2019: FUTU1 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2019

Nội dung chi tiết: Tệp đính kèm

19/11/2018: FT1:  Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
      Tài liệu đính kèm

08/09/2018: Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán chưa lưu kí
Chi tiết tại  đây
07/09/2018: Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu kí 
Chi tiết tại đây
07/09/2018:Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền: 


Bài viết mới
 • 04/11/2019 Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

 • 25/10/19 Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

 • 30/07/2019: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

 • 24/05/2019 Thông Báo thanh lý Tài sản cố định

 • 13/05/2019: Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định

 •  
  • CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1             Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam                                                             Tel: 02083862205                       Fax: 02083862316                     Email: phutung1@futu1.com.vn                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 - MST 4600385468            Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Hiển                                                  Do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 31/12/2008 

   da thong bao.png

  • Tổng số người truy cập: 244902
  • Số người đang online: 14