Tin tức

13/05/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định

13/05/2019: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định


22/04/2019: Công bố thông tin bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

Thông tin chi tiết tại đây22/04/2019: Thông Báo nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

(chi tiết tại đây)


22/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) công bố

Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019: xem tại đây

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019: xem tại đây


      

 09/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) công bố 
Tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

04/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1)
Công bố Báo cáo thường niên 2018

Nội dung chi tiết: Tệp đính kèm


Nội dung báo cáo tài chính: Tệp đính kèm

14/3/2019FT1: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày
đăng ký cuối cùng như sau:

FT1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


04/03/2019: FUTU1 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2019

Nội dung chi tiết: Tệp đính kèm


19/11/2018: FT1:  Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
      Tài liệu đính kèm

08/09/2018: Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán chưa lưu kí
Chi tiết tại  đây
07/09/2018: Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu kí 
Chi tiết tại đây
07/09/2018:Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền: 


Bài viết mới
 • 24/05/2019 Thông Báo thanh lý Tài sản cố định

 • 13/05/2019: Thông Báo bán thanh lý tài sản cố định

 • 09/04/2019.: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) công bố Tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 • 09/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) công bố Tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 • 04/04/2019: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) Công bố Báo cáo thường niên 2018

 •  
  • CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1             Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam                                                             Tel: 02083862205                       Fax: 02083862316                     Email: phutung1@futu1.com.vn                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 - MST 4600385468            Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Hiển                                                  Do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 31/12/2008 

   da thong bao.png

  • Tổng số người truy cập: 160873
  • Số người đang online: 18