Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật

12/02/2011 15:19

In bài viết Chia sẻ bài viết này

(Thainguyentv.vn) - Trong những năm qua, Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 luôn xác định phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong phát triển sản xuất.

 

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 luôn xác định phong trào phát
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh NH.

Các công trình, sáng kiến của công ty đi sâu vào vào cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, thay đổi quy trình công nghệ, thay thế các nguyên nhiên vật liệu phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, đổi mới phương pháp điều hành, quản lý sản xuất, kinh doanh…

Chỉ tính riêng trong năm 2010, toàn công ty đã có 36 công trình, 135 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, với giá trị làm lợi và tiết kiệm 7,5 tỷ đồng. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng đã góp phần giúp công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, cụ thể như: giá trị tổng sản lượng đạt 480 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, doanh thu đạt 533 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 17 tỷ đồng, vượt 13%, lợi nhuận đạt 32 tỷ đồng, thu nhập bình quân của 1.100 lao động đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng 48% so với năm 2009.

Phi Hùng