17/04/2024: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2024

17/04/2024: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2024
17/04/2024 4:35:07 CH

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2024

04/04/2024: FUTU1 gửi thư mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá

04/04/2024: FUTU1 gửi thư mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá
04/04/2024 4:56:26 CH

FUTU1 gửi thư mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá

28/03/2024: FUTU1 gửi thư mời báo giá khám sức khỏe

28/03/2024: FUTU1 gửi thư mời báo giá khám sức khỏe
01/04/2024 9:43:02 SA

FUTU1 gửi thư mời báo giá khám sức khỏe

25/03/2024:Futu1 gửi thư mời chào lại phần việc cải tạo bể nước chữa cháy

25/03/2024:Futu1 gửi thư mời chào lại phần việc cải tạo bể nước chữa cháy
26/03/2024 7:33:34 SA

Futu1 gửi thư mời chào lại phần việc cải tạo bể nước chữa cháy

22/03/2024:Futu1 gửi thư mời sửa rãnh thoát nước mưa nhà kho NK04

22/03/2024:Futu1 gửi thư mời sửa rãnh thoát nước mưa nhà kho NK04
22/03/2024 11:56:01 CH

Futu1 gửi thư mời sửa rãnh thoát nước mưa nhà kho NK04

13/03/2024: Futu1 gửi thư mời thi công cải tạo bể phòng cháy chữa cháy

13/03/2024: Futu1 gửi thư mời thi công cải tạo bể phòng cháy chữa cháy
13/03/2024 11:21:13 SA

Futu1 gửi thư mời thi công cải tạo bể phòng cháy chữa cháy

13/03/2024: Futu1 gửi thư mời thi công hạng mục mài nền nhà xưởng

13/03/2024: Futu1 gửi thư mời thi công hạng mục mài nền nhà xưởng
13/03/2024 10:59:22 SA

Futu1 gửi thư mời thi công hạng mục mài nền nhà xưởng

19/12/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2023

19/12/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2023
26/12/2023 2:54:46 CH

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2023

21/09/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2023

21/09/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2023
21/09/2023 8:01:09 SA

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2023

05/09/2023: Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động

05/09/2023: Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động
05/09/2023 8:10:10 SA

Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động

09/8/2023~11/08/2023: FUTU1 tham gia triển lãm Jetro tại Hà Nội

09/8/2023~11/08/2023: FUTU1 tham gia triển lãm Jetro tại Hà Nội
17/08/2023 2:59:09 CH

Một số hình ảnh tại triển lãm Jetro Hà Nội từ ngày 09/8/2023~11/08/2023 của công ty FUTU1

09/08/2023: FUTU1 tham gia chương trình hỗ trợ Kaizen 5S của Toyota VN với các doanh nghiệp của VEAM

09/08/2023: FUTU1 tham gia chương trình hỗ trợ Kaizen 5S của Toyota VN với các doanh nghiệp của VEAM
17/08/2023 2:30:12 CH

Chương trình hỗ trợ Kaizen 5S của Toyota VN với các doanh nghiệp của VEAM

04/07/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023

04/07/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023
04/07/2023 4:30:18 CH

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023

04/04/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023

04/04/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023
04/04/2023 8:17:10 SA

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023