Sản phẩm

Moay ơ

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: SCM440
  • Kích thước Æ94max
  • Then hoa Z24, m0.7938/0.3969
Liên hệ ngay