Sản phẩm

Moay ơ bánh sau

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: SCM440
  • Kích thước Æ25 max
  • Then hoa Z27, m1.0583/0.5292
Liên hệ ngay